Stowarzyszenie NTS

Opis stowarzyszenia


Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie

Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem jest: - przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie odpowiedniej strzelnicy umożliwiającej propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa. - wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej oraz muzealnictwa w pełnym porozumieniu i koordynacji z Romb, Fundacją Rozwoju Strzelectwa i innymi stowarzyszeniami - konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego. Dlaczego Towarzystwo Strzeleckie? Bo nie mamy koło Warszawy normalnej strzelnicy długodystansowej, bo brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców - obywateli, bo udział w stowarzyszeniu jest istotna przesłanką do posiadania broni do celów kolekcjonerskich.

Dołącz do nas!


Jeśli posiadasz prawo do posiadania broni sportowej lub kolekcjonerskiej, jesteś strzelcem sportowym lub kolekcjonerem – dołącz do Towarzystwa Strzeleckiego. To nic nie kosztuje, udział i aktywność w kolejnym Stowarzyszeniu może tylko pomóc.

Jeśli NIE posiadasz prawa do posiadania broni, tym bardziej dołącz! To pierwszy krok do uzyskania prawa do posiadania broni palnej. Nawet jeśli nie myślisz jeszcze o strzelectwie lub kupnie broni palnej, to warto mieć uprawnienie i zrobić pierwszy krok w kierunku strzelectwa. Zwłaszcza że proces przyznawania pozwolenia trwa kilka miesięcy.

Wypełnij formularz na: http://www.towarzystwostrzeleckie.org/zapisz-sie/


Dołącz do nas ...