Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Strona główna » Strzelnice » Jędrzejów » Strzelnica Miejska Jędrzejów

Strzelnica Miejska Jędrzejów

Strzelnica Miejska Jędrzejów

Opis strzelnicyOr­ga­ni­zu­je­my strze­la­nia:

Spor­to­we – je­śli chcesz po­tre­no­wać strze­la­nie pod okiem fa­chow­ca,
Bo­jo­we – je­śli chcesz podnieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje np. ja­ko funk­cjo­na­riusz, ochro­niarz,
Re­kre­acyj­ne – je­śli chcesz po pro­stu spraw­dzić „jak to jest” lub po­pra­wić swój na­strój.

;)

Osie strzelnicy


Oś karabinowa - 20 stanowisk - 120 m
Oś pistoletowa - 20 stanowisk - 120 m

Dostępna brońBroń krót­ka bo­jo­wa

Glock 17 9 mm, Glock 19 9 mm, Gloc­k19C 9 mm, Glock 34 9 mm, Sig Sau­er P226 9 mm, MAG 95 9 mm, P-83 WANAD 9 mm ma­ka­row, P-64 CZAK 9 mm ma­ka­row, WALTHER PPK 7,65 mm, CZ. 75 9 mm, CZ. 75 COMPAKT 9 mm, CZ. 92 6,35 MM, TT wz. 33 7,62mm, Re­vo­lver Tau­rus bra­zil 38 spe­cjal, Re­vo­lver Smith & Wes­son 640 Pro – 357 Ma­gnum

Ka­ra­bin­ki au­to­ma­tycz­ne

AK-47 7,62mm, AKMS 7,62mm, AKM 7,62mm, RPKS 7,62mm, Be­ryl wz. 96 5,56 mm. 223 Re­ming­ton, Tan­tal 5,45 mm

Pi­sto­te­ty ma­szy­no­we

PPSz wz. 41 7,62 x 25, PPSz wz. 43 7,62 x 25, PM 84 P Glau­be­ryt 9 mm, PM 98 Glau­be­ryt 9 mm

Strzel­by

Moss­berg Ma­ve­rick 12/70, Im­pe­ra­tor 12/70, IŻ 12 12/70, Du­bel­tów­ka Mer­kel 12/70, Du­bel­tów­ka for­tu­na 16/70, Ka­ra­bi­nek Sa­va­ge Axis xp 308 Win

Broń spor­to­wa 5,6mm, 22lr

Br­no mod. 1, Br­no mod. 2 E, Br­no 3, Br­no mod. 4, Strie­ła 3, Cz. 513 Far­mer, Mar­go­lin, Re­vo­lver Ar­mi­nIus HW5, Re­vo­lver Hs 23

Znajdź trasę dojazdu na mapach Google:


Zobacz miejsce w Google