Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Strzelnica COLT Włocławek

strzelnica

Opis strzelnicy


Strzel­ni­ca wy­po­sa­żo­na jest w pięć to­rów z au­to­ma­ty­ką tar­czo­wą, elek­trycz­nie usta­wia­ne tar­cze strze­lec­kie w od­le­gło­ściach 10, 15, 25 m. z pod­glą­dem wy­ni­ków strze­lań na mo­ni­to­rach. Przy­sto­so­wa­na jest do strze­la­nia z ka­ra­bin­ka spor­to­we­go, pi­sto­le­tu bocz­ne­go i cen­tral­ne­go za­pło­nu, o ka­li­brach 0,22 cal – 45 ma­gnum w po­zy­cji le­żą­cej, sto­ją­cej lub klę­czą­cej.

Istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin użytkowania obiektu.

Osie strzelnicy


oś kryta 25m - 5 stanowisk

Znajdź trasę dojazdu na mapach Google: