KKS ARSENAŁ

KKS Arsenał

Krakowski Klub Strzelecki Arsenał


KKS Arsenał posiada licencję PZSS w zakresie dyscyplin Pistolet, Karabin, Strzelba


Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest krzewienie, uprawianie oraz popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego. Organizujemy szkolenia, indywidualne kursy, instruktaże z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną i znajomości przepisów sportowych. Sprawujemy opiekę szkoleniową nad członkami naszego Klubu. Przygotowujemy kandydatów do egzaminu na tzw. Patent Strzelecki

Aktualny kalendarz zawodów strzeleckich, znajduje się na naszej stronie internetowej.