GUSTAW EDU

Gustaw Edu

Gustaw Edu


Od 1998 r. szkolimy kandydatów i pracowników ochrony, będąc w tym niekwestionowanym liderem na Pomorzu Zachodnim. W ramach programu jest wyszkolenie strzeleckie – przygotowujemy do egzaminu celem uzyskania pozwolenia na broń, techniki interwencyjne i samoobrona, pierwsza pomoc, są też bloki zawodowe, prawne, managerskie, związane z psychologią, kryminologią czy kryminalistyką. Szkolimy także na licencję detektywa czy też kierowników oraz członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych. Do tej pory szkolenia realizowane były pod markami „Gustaw Securitas – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego” oraz „Pomorska Niepubliczna Placówka Kształcenia Pracowników Ochrony Gustaw Securitas System”. Przeszkoliliśmy ponad 18.000 osób. Dostępne kursy dla kandydatów i pracowników ochrony: * Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, * Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat, * Szkolenie na licencję detektywa, * Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych, * Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

Serdecznie zapraszamy!


Znajdź trasę dojazdu na mapach Google:


Zobacz miejsce w Google